Elastyczność

Przebieg i trasę projektowanych przyłączy i instalacji można modyfikować praktycznie na każdym etapie budowy domu bez konieczności wykonywania dodatkowych prac.

Leave a comment