IZOLACJE I ETAPY BUDOWY

ETAP 1 - PŁYTA FUNDAMENTOWA

1x

Do produkcji domów używamy drewna najwyższej jakości tj. sosna lub świerk. Za proces obróbki drewna oraz suszenia odpowiada jeden z najnowocześniejszych tartaków w Polsce. Nasze drewno posiada certyfikat CE.

1ax

W przypadku gruntów wysadzeniowych w okresie niskich temperatur brak wymiany gruntu może być przyczyną nierównomiernego podnoszenia płyty, co może doprowadzić do jej pęknięcia. Powierzchnia wykopu została zabezpieczona geowłókniną, która uniemożliwia mieszanie się podsypki z gruntami rodzimymi tym samym wzmacniając podłoże pod płytą.

2ax

Zagęszczenie nowego gruntu wykonane zostało warstwowo przy pomocy zagęszczarki mechanicznej.

3ax

Do budowy płyt fundamentowych używamy płyt XPS o niespotykanej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na działanie ekstremalnych warunków zewnętrznych.

33
44
4x

Na zaizolowaną termicznie płytę układamy pierwszą warstwę hydroizolacji uwzględniając jej szczelne połączenie, szczególnie w okolicach rur kanalizacyjnych.

5a
5bx

Przed ułożeniem zbrojenia układamy kolejną grubszą warstwę izolacji w celu zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6x

Płyta fundamentowa zostaje zazbrojona górą i dołem siatką z prętów o średnicy 12 mm, w rozstawie co 20 cm. Dodatkowo zostaje wykonany wieniec, do którego zostaną przymocowane ściany nośne budynku.

7x

Płytę zalewamy betonem klasy B-25. Następnie zostaje on zawibrowany listwą wibracyjną.

8x

Po zawibrowaniu betonu wykonujemy dodatkowe wieńce pod ściany nośne budynku.

9x

Wokół płyty układamy obwodowo izolację, która chroni spód płyty przed przenikaniem zimna.

ETAP 2 - KONSTRUKCJA

10x

Trzykrotnie zaimpregnowana podwalina zostaje zakotwiona do wieńca. Do tak przygotowanej podwaliny zostaną przykręcone ściany nośne budynku.

11x

Najbardziej narażone na zawilgocenie miejsca, czyli otwory stolarki okiennej i drzwiowej zostają dodatkowo zaimpregnowane.

12x

Na zdjęciach pokazane są miejsca stosowanej przez nas izolacji przeciwwilgociowej. Powłoka chroni drewno przed wpływem ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, mróz, śnieg oraz wilgoć. Dodatkowo odporna jest na bardzo wysokie wahania temperaturowe w zakresie od -40°C do +60°C.

13x

Miejsca dodatkowej impregnacji drewna.

14x

Podczas prac budowlanych krawędzie płyty Kronopol OSB/3 zostają bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody.

15x

Progi okienne i drzwiowe to najbardziej narażone na przepuszczanie chłodu miejsce, gdzie np. zimą może osadzać się szron. Jak widać na zdjęciu elementy drewniane progów zostały przez nas usunięte i zastąpione zostaną izolacją termiczną w postaci polistyrenu ekstrudowanego XPS.

17x

W celu zabezpieczenia stropu przed skrzypieniem, płytę podłogową odizolowujemy od belek stropowych za pomocą taśm akustycznych.

18x

Konstrukcja dachu dodatkowo wzmacniana jest wkrętami typu SPAX. Tak wykonana konstrukcja przenosi o 67% większe siły rozciągające niż połączenia śrubowe.

20x

Na zdjęciu pokazane są dodatkowe przewiązki w stropie, które zapobiegają skręcaniu się belek stropowych tym samym zmniejszając ich ugięcie przenosząc obciążenia na sąsiednie belki.

21x

Strop o konstrukcji drewnianej ze względu na zastosowany materiał narażony jest na ugięcie bardziej niż inne stropy. Dlatego też w miejscach, gdzie mają powstać ściany nośne piętra budynku, w celu wzmocnienia stropu stosujemy dodatkowo belki z drewna klejonego warstwowo.

22x

Podciąg i słupek konstrukcyjny z drewna klejonego warstwowo.

23xx

Dodatkowe łączniki belek stropowych.

ETAP 3 - ELEWACJA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ

24x

Ciepły montaż – użycie taśm okiennych to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia warstw piany montażowej przed przenikaniem wilgoci z otoczenia. Tylko tak zamontowane okno posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.

25x

Podpora montażowa gwarantuje możliwość stabilnego zmontowania i podparcia konstrukcji ramy okiennej lub drzwiowej dołem, jak również umożliwia poprawne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz oraz wypełnienie otworów STYRODUREM, co stanowi dodatkową izolację termiczną wszystkich warstw w pomieszczeniu.

30x

Progi okienne i drzwiowe to najbardziej wrażliwe miejsce narażone na osadzanie się wilgoci, dlatego też w celu wyeliminowania ryzyka powstania mostków termicznych dbamy o to, by wszystkie progi zostały zaizolowane w odpowiedni sposób. ZDJĘCIE ZE STRZAŁKĄ POKAZUJE BRAK ODPOWIEDNIO WYKONANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ, CZEGO KONSEKWENCJĄ MOŻE BYC POJAWIENIE SIĘ PLEŚNI I PRZEMARZANIE ZIMĄ!!!

28x

Styropian ryflowany – wilgoć odprowadzona zostaje specjalnymi rowkami w tylnej części płyt styropianowych po czym spływa do listwy startowej przez którą zostaje usunięta na zewnątrz budynku.
NA ŻYCZENIE KLIENTA ELEWACJA MOŻE BYC WYKONANA ZA POMOCĄ WEŁNY ELEWACYJNEJ!!!

29 t2x
29ax

Przygotowanie elewacji przed nałożeniem tynku.

30 t2

Listwa wokół okien zapobiega powstawaniu pęknięć na styku okno – tynk i tym samym przedostaniu się wody opadowej pod izolację termiczną, co może doprowadzić do zawilgocenia konstrukcji.

30ax

Wiatroizolacja – czarna membrana ułożona na ścianach zewnętrznych, chroniąca budynek nie tylko przed utratą ciepła, ale również umożliwia przepływ wilgoci z wnętrza budynku za zewnątrz.

30bx

Zastosowanie wełny mineralnej jako izolacji termicznej zwiększa odporność ogniową konstrukcji, posiada znacznie lepszą przepuszczalność pary wodnej oraz charakteryzuje się lepszą izolacyjnością akustyczną niż styropian nawet o 20%.

30cx

Wełna charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, co oznacza konieczność stosowania odpowiednich wypraw tynkarskich wysoce paroprzepuszczalnych.

30d t2
30ex

Konstrukcja przygotowana pod elewację drewnianą zostanie wypełniona wełną mineralną.

31x

Listwa wokół ram okiennych i drzwiowych chroni przed uszkodzeniami tynku.

ETAP 4 - INSTALACJE HYDRAULICZNE I WYKONANIE HYDRO I TERMOIZOLACJI PODŁOGI

32x

Odpowiednio wykonane połączenie hydroizolacji posadzki oraz ułożenie kolejnej warstwy ocieplenia. Brak odpowiedniego połączenia może doprowadzić do zawilgocenia ścian.

33x

Termo i hydroizolacja posadzki oraz ułożenie rur ogrzewania podłogowego.

34x

Rury centralnego ogrzewania jak również wody użytkowej, pomimo iż są otulone materiałem chroniącym je przed stratami ciepła ułożone są w warstwie ocieplenia. Gorąca woda płynąca nimi nie będzie się wychładzać.

35x

Instalacje hydrauliczne i elektryczne prowadzone są w posadzce i doprowadzane są do miejsca docelowego. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie ingerowania w strukturę domu oraz pozwala na uzyskanie lepszej izolacyjności ścian zewnętrznych domu.

36x

Największe straty ciepła znajdują się również wzdłuż ścian zewnętrznych. Temperatura powietrza kilka centymetrów pod podłogą nie może być niższą więcej niż 3-4°C od temperatury powietrza na wysokości 1,1 m. Dlatego też oprócz odpowiednio wykonanej izolacji termicznej układamy dodatkowo rurkę grzewczą wzdłuż ścian zewnętrznych wspomagają ogrzewanie ścienne jakim jest grzejnik.
Pozwala to na uzyskanie w pomieszczeniu najbardziej równomiernego rozkładu temperatur.

37x

Para wodna skrapla się w miejscu, które ma najniższą temperaturę, w przypadku przegród zewnętrznych najczęściej jest to okno. Zastosowane przez nas rozwiązanie tworzy rodzaj kurtyny powietrznej chroniącej wnętrze przed zimnem, ale i również przed skraplaniem się pary wodnej na szybach.

38x

Pomiędzy ścianą a posadzką wykonana została pustka powietrzna, którą będzie mogła odparować ewentualna wilgoć. Dodatkowo wokół ścian zewnętrznych ułożona została rurka grzewcza, ponieważ zwykle temperatura ściany w tym miejscu jest o 4°C niższa od temperatury ściany powyżej 1 metra.

38ax

Podłoga przygotowana na wykonanie jastrychu.

41ax

Zazbrojona posadzka wykonywana jest z półsuchego jastrychu cementowego.

ETAP 5 - PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

40ax

Pomiędzy paroizolacją a płytą OSB i G-K pozostawiona jest szczelina wentylacyjna, która przekłada się na prawidłowo funkcjonujący system kontrolowanego przepływu pary wodnej.

etap5

Wokół ram okiennych i drzwiowych pozostawiona zostaje szczelina, która dodatkowo zostanie wypełniona izolacją termiczną.

etap5a

Glify okienne i drzwiowe od zewnątrz zabezpieczone są dodatkową warstwą izolacji termicznej. Sposób ten ogranicza straty ciepła przez przegrodę, tym samym przyczyniając się do utrzymania wyższej temperatury w pomieszczeniu oraz zmniejsza ryzyka kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni ścian.

41bx

Instalacja elektryczna prowadzona jest w taki sposób, by nie dopuścić do przerwania lub uszkodzenia paroizolacji. Para wodna przenika przez wszelkie nawet najmniejsze nieszczelności, co może doprowadzić do zawilgocenia ocieplenia.

42x

Przed przykręceniem płyt gipsowych wszystkie ściany budynku wzmacniane są dodatkowo płytą OSB/3 Kronopol.

43ax

Widok ściany wewnętrznej domu. Podwójna płyta OSB/3 i podwójna G-K.

ETAP 6 - PRACE WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

44 t2
45 t2
46x

Woda uderzająca o ścianę budynku, spływając po jej powierzchni może przedostać się pod folię kubełkową, jeżeli przestrzeń pomiędzy nią a ścianą nie jest zamknięta od góry listwą widoczną na zdjęciu. Jej brak jest groźny dla ścian budynku.

47x

Obróbki blacharskie, wykończenia więźby dachowej są wykonywane na najwyższym poziomie. W standardzie naszym klientom oferujemy podbitkę stalową widoczną na załączonym zdjęciu.

49 t2

Na życzenie naszego klienta wykonujemy również instalację odgromową budynku, jak również podbitkę z drewna świerkowego lub sosnowego.

50 t2