ODPORNOŚĆ OGNIOWA

W przypadku domów o konstrukcji szkieletowej zagadnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ma szczególne znaczenie. Odpowiednią odporność ogniową stawianych przez nas domów realizujemy poprzez zastosowanie materiałów o niskiej klasie reakcji na ogień oraz odpowiednie zaprojektowanie elementów budynku, głównie przegród w odpowiedniej klasie odporności ogniowej.[

Leave a comment