Izolacja

Dodatkowa izolacja z klinem termicznym układana wokół domu zmniejszająca możliwość przemarzania gruntu pod krawędziami płyty fundamentowej.

Leave a comment